कृषि ज्ञान केन्द्र, तनहुँको कार्यालय

भानु नगरपालिका वडा नं. ०५, सेपाबगैँचामा लगाईएको तोरी बाली

कृषि ज्ञान केन्द्र तनहूँद्वारा मिति २०८०/०८/२५ गतेको दिन भिमाद न.पा - ०८, भानुमतिमा सञ्चालित बाली उपचार शिविर कार्यक्रम

कृषि ज्ञान केन्द्र, तनहुँको फिल्ड अनुगमण

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3

कृषि ज्ञान केन्द्र, तनहुँको आधिकारिक वेबपेजमा हार्दिक स्वागत छ


सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
फलफूल बाली विकास आयोजना र बेमौसमी तरकारी खेती प्रवर्दन कार्यक्रम सम्बन्धी सुचना 2080-11-20 Closed !!!
मकै वीउ उत्पादन तथा मकै प्रवर्द्धन आयोजनाको लागि आवेदन दिन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सुचना 2080-09-26 Closed !!!
उत्कृष्ट कृषि पुरस्कारको लागि आवेदन पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना 2080-09-19 Closed !!!
प्राङ्गारिक मल वितरण कार्यक्रमको नगद दाखिला समबन्धि सूचना 2080-09-12 Closed !!!

प्रकाशनहरु

स्वतः प्रकाशन २०८१ श्रावण
बजेट तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७७
फलफूल बगैँचा व्यवस्थापन (स्थापना तथा संचालन) निर्देशिका 2080
प्रादेशिक कृषि डायरी २०८१
बजेट तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७७
फलफूल बगैँचा व्यवस्थापन (स्थापना तथा संचालन) निर्देशिका 2080
प्रादेशिक कृषि डायरी २०८१
कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७९
कृषि उपजको प्रशोधन एवं उद्योग स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०७७
कोल्डस्टोर कोल्डरुम निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०७७
स्वतः प्रकाशन २०८१ श्रावण