Total Notice: 5
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
फलफूल बाली विकास आयोजना र बेमौसमी तरकारी खेती प्रवर्दन कार्यक्रम सम्बन्धी सुचना 2080-11-20 Closed !!!
मकै वीउ उत्पादन तथा मकै प्रवर्द्धन आयोजनाको लागि आवेदन दिन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सुचना 2080-09-26 Closed !!!
उत्कृष्ट कृषि पुरस्कारको लागि आवेदन पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना 2080-09-19 Closed !!!
प्राङ्गारिक मल वितरण कार्यक्रमको नगद दाखिला समबन्धि सूचना 2080-09-12 Closed !!!
कृषि ज्ञान केन्द्र, तनहुँको आ.व. २०८०/०८१ का कार्यक्रम संचालनको लागि आवेदन/प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2080-09-05 Closed !!!